SOFTWARE VERO PRO FINANČNÍ ANALÝZU

💰Program lze využít jak při finanční analýze vlastní firmy, tak při hodnocení bonity odběratelů, dodavatelů či konkurence. Program finanční analýza pracuje v prostředí MS EXCEL.

Podrobné vlastnosti programu

Licence START

✅Hodnocení finančního zdraví firmy (rating/bonita firmy).
✅Hodnocení hlavních finančních ukazatel.
✅Grafická analýza aktiv.
✅Grafická analýza pasiv.
✅Grafická výnosů.
✅Grafická analýza náklad.
✅Grafická analýza finančních ukazatelů.
✅Grafická analýza CASH FLOW.
✅Roční/kvartální výkazy.
✅Měsíční/ roční výkazy.
✅Vertikální analýza.
✅Horizontální analýza.
✅Spider analýza.
✅Hodnocení 20 silných a slabých stránek firmy.
✅Modelování budoucího finančního vývoje firmy (“Co když analýza”).
✅Grafická analýza změny zdrojů financování firmy.
✅Hodnocení dodavatelského rizika a doporučení dodav. limitu.
✅Rychlý přehled výkazů, ukazatelů a ratingu.
✅Výkazy a ukazatele vč. grafů také v německém jazyce.
✅Výkazy a ukazatele vč. grafů také v angl. jazyce
✅Databáze pro až 100 účetních závěrek.
✅Zadávání výkazů (výsledovka) – formát 2015 i 2016.
✅CASH FLOW II. (dva pohledy na CF firmy).
✅Délka trvání licence = neomezeně.
✅Finanční analýza 5 uzávěrek v jednom okamžiku.

Licence STANDARD

✅Finanční analýza až 5 – 14 uzávěrek v jednom okamžiku.
✅Finanční plán – pro každou zadanou firmu.

Licence PROFI

✅Finanční analýza neomezené množství firem – Benchmarking.
✅Benchmarking – graficky udělat jako Spider analýza.
✅Příklad – výpočtu EVA – alespoň na tu jednu firmu.

 

Proč si pořídit software VERO?

 • Databáze až pro 100 účetních závěrek
 • Více jak 4 finanční ukazatele – rentabilita, likvidita, aktivita, zadluženost…
 • Finanční analýza pro 3 varianty období
 • Vstupní data dle účtu – standardní finanční účetnictví
 • Grafické výstupy ve stylu “Dashboard reports” – uspořádání dat, které šetří čas
 • Ovládání přes MENU – přehledná struktura
 • Vstupní data jsou účetní výkazy
 • Rozvaha a výsledovka podle podvojného účetnictví dle českých účetních standardů
 • Pracovní prostředí – MS Excel
 • Snadné ovládání
 • Součástí programu je rozsáhlý informační manuál
 • Rozšíření programu VERO
 • Program lze využít jak při finanční analýze vlastní firmy, tak při hodnocení bonity odběratelů, dodavatelů či konkurence

Při finanční analýze si vystačíme s těmito hlavními ukazateli:

Finanční ukazatele rentability

Obchodní marže, marže přidané hodnoty, provozní CASH FLOW (Doplňkové ukazatele: rentabilita tržeb, rentabilita aktiv, rentabilita vlastního kapitálu, EBITDA).

Finanční ukazatele aktivity

Doba obratu zásob, doba obratu závazků z obchodního styku, doba obratu pohledávek z obchodního styku, doba inkasa všech pohledávek z obchodního styku.

Finanční ukazatele zadluženosti

Podíl vlastního kapitálu, LEVERAGE, ukazatel finanční zadluženosti, ukazatele krytí dluhu, doba splatnosti celkového dluhu v letech, krytí úroků z provozního cash flow.

Finanční ukazatele likvidity

Celková likvidita a pracovní kapitál, běžná likvidita (Doplňkové ukazatele: rychlá likvidita).

Objednávka

Objednat můžete prostřednictvím emailu: lencova.veronika(zavináč)seznam.cz
nebo telefonu: +420 732 682 544