📚 MYŠLENKOVÉ MAPY
📚 50 ODSTÍNŮ INVESTIC
📚 11 KROKŮ, KTERÝMI POSUNETE FIRMU VÝŠ
📚 CHCETE UMĚT FINANČNÍ ANALÝZU OPRAVDU DOBŘE?
📚 MYŠLENKOVÉ MAPY V PODNIKÁNÍ

MYŠLENKOVÉ MAPY

Veronika Lencová KnihaMyšlenkové mapy jsou nejefektivnější pomůckou pro přemýšlení naší doby.
Myšlenkové mapy neuvěřitelně vylepší Vaši inteligenci, kreativitu, komunikační dovednosti, koncentraci a paměť, zkrátka každý rozměr Vaší výkonnosti.
Jsou klíčem, který odemkne Vaše schopnosti i potenciál.
Představte si čas, který byste mohli ušetřit a všechny ty úžasné nové informace, které byste mohli číst rychleji…
Myšlenkové mapy jsou nejefektivnější současnou pomůckou pro přemýšlení.
Jde o převratnou techniku. Myšlenkové mapy používají stovky milionů lidí- využívají všechny schopnosti své mozkové kůry – práci se slovy, obrazy, čísly, logikou, rytmem, barvou a prostorem.
Zaměřila jsem se na tvorbu myšlenkových map a jejich využití při studiu, učení, výuce, v managementu, na veřejných vystoupeních, poradách nebo při tvorbě webu.

50 ODSTÍNŮ INVESTIC

Veronika Lencová KnihaNelíbí se Vám nízké úroky z bankovních vkladů? Vysvětlím Vám, proč jsou takové!
Chcete, aby Vaše peníze vydělávaly více?
Ztratili jste důvěru v bankovní produkty?
Chcete pasivní příjem a nevíte jak na to?
Chcete se opravdu naučit efektivně investovat do fondů?

Už jste viděli novou důchodovou tabulku?
A víte, co to znamená renta?
„Kdo chce klidně spát, investuje do dluhopisů, kdo dobře jíst, investuje do akcií.
“André Kostolany, maďarský burzovní spekulant

Výnos fondu neovlivňuje chování burzy cenných papírů (jako např. u akcií nebo dluhopisů), ale příjmy z pronájmu a tržní hodnota nemovitostí.
Investice do nemovitostí, která je vysoce likvidní – na rozdíl od přímého nákupu nebo prodeje nemovitosti, podíl v nemovitostním fondu může být snadno a rychle nakoupen nebo odprodán.
Nízká výše vložené částky – investovat do těchto fondů je možné od malých částek cca od 1500 korun měsíčně.
Ochrana proti růstu inflace – nájemní smlouvy jsou opatřeny tzv.inflační doložkou.V případě růstu inflace se tak vyinkasované nájemné každý rok adekvátně navýší o inflační růst v předešlém roce.
Vhodný nástroj pro zajištění na penzi – v rámci pravidelného investování je fond vzhledem ke svému konzervativnímu zaměření a delší doporučované době investování vhodný pro zajištění nebo důchodový věk.
Nepodléhá dani z příjmu – výnos z investice do podílových listů nemovitostního fondu je po 3 letech osvobozen od daně z příjmu.

Abyste nepotřebovali finančního poradce
Abyste nezadlužili rodinu
Abyste se neztratili ve světě financí
Aby Vás někdo neokradl
Abyste dokázali zhodnotit své peníze
Abyste začali pracovat na pasivním příjmu
No a samozřejmě, abyste byli o něco chytřejší… TAK PROTO!

11 KROKŮ, KTERÝMI POSUNETE FIRMU VÝŠ

Dva kamarádi se vydali na safari do Afriky. Pronajali si auto a jeli. Po dvou hodinách jízdy auto odstavili a pokračovali dál pěšky. Náhle jeden z nich zvolal: „Proboha, podívej se, tam je lev!“ a oba začali utíkat. Po chvíli se ten první zastavil a začal něco vyndavat z batohu. „Co to děláš?“ zeptal se ho druhý.,“Vyndávám si tretry!“ „Tretry? Proboha proč? Podívej se, kde je naše auto a kde je lev! Ani tretry ti nepomůžou, abys byl u auta dříve!“ „Vždyť já nepotřebuji být u auta dříve než lev. Všechno, co potřebuji, je být jeden krok před tebou!“ zněla odpověď.

Veronika Lencová KnihaTak tohle je KAIZEN…

Potřebujete zvýšit produktivitu
Chcete pracovat efektivněji
Myslíte, že se musíte zaměřit na lidské úsilí nebo na výsledek
Chcete udělat dojem na šéfa
Chcete dát život nějaké firemní změně a nevíte, jak na to
Nevíte, jak motivovat zaměstnance
Chcete zamezit plýtvání?

Co se v knize dozvíte?

Víte, co je to kanban?
Jaké nástroje na zviditelnění problémů můžeme použít?
Víte, co je balanced scorecard a co Vám přinese?
Víte, co je to hoshin kanri a jak Vám pomůže dostat se do cíle?
Víte, jak Vám pomůže zvýšit produktivitu japonský tygr?
Víte, co je to štíhlá výroba?,Co to znamená reengineering?

A jak ho uvést do praxe? Zaměříme se na procesy!
Uděláme spolu Paretovu analýzu – možná budete z výsledků překvapeni…,
Lidé jsou nastaveni na změny – zkusme je motivovat!
Jak vnímáte firemní kulturu a jak ji zlepšovat?

CHCETE UMĚT FINANČNÍ ANALÝZU OPRAVDU DOBŘE?

Veronika Lencová KnihaCo vyjadřuje ukazatel ekonomické přidané hodnoty EVA?
Co vyjadřují ukazatele rentability?
Jaké schopnosti podniku vyjadřují ukazatele likvidity?
Altmanův index? Co je to?
Jak se spočítá běžná likvidita?
Jak se spočítá úrokové krytí?
Co je to obrat aktiv?
Obrat aktiv závisí na velikosti čeho?
Bankrovní modely, např. Altmanovo Z-skóre co to vlastně je?
Co je to konzervativní způsob financování?
Od ukazatele přidaná hodnota na zaměstnance požadujeme, aby jeho hodnota byla?
Jaká by neměla být hodnota ukazatele úrokového krytí?
Jak postupovat při finanční analýze
Finanční analýza se sestává z logických kroků, které na sebe navzájem navazují.

V první řadě je třeba vybrat vhodné ukazatele a způsob jejich vyčíslení.
Není třeba se bát, že byste ji vypracovat nezvládli, analýza totiž pracuje především s účetními výkazy, které jsou běžnou součástí výkaznictví každého podniku.

Dalším krokem by mělo být porovnání získaných dat s konkurencí v daném odvětví (je podnik podprůměrný, průměrný nebo nadprůměrný vzhledem k hlavním konkurentům?), porovnání dat s historickými výsledky podniku, porovnání s plánem a porovnání mezi jednotlivými odděleními podniku (pakliže jde o větší podnik).

O své firmě budete vědět víc než finanční úřad
Budete mít firmu pod kontrolou
Budete moci stát za svými rozhodnutími a nebo naopak odhalíte špatná rozhodnutí
Budete moci porovnat své plány a skutečnost
Budete se moci měřitelně zlepšovat
Odhalíte slabé stránky své firmy
No a samozřejmě, abyste byli o něco chytřejší? Tak Proto!

MYŠLENKOVÉ MAPY V PODNIKÁNÍ

Veronika Lencová KnihaMyšlenkové mapy jsou nejefektivnější pomůckou při přemýšlení, organizaci práce i zvyšování produktivity. Myšlenkové mapy v podnikání dramaticky zlepší váš výkon v každém ohledu.

Kniha Vám ukáže jak je možné zlepšit všechny své schopnosti související s prací a podnikáním – od organizace projektů přes prezentace, prodej, vyjednání, koučování, jak si naplánovat pracovní den až po vedení lidí.

Ať podnikáte v jakémkoliv oboru a máte jakýkoliv cíl, myšlenkové mapy vám pomohou…

Myslet jasně, kreativně a originálně
Dobře pracovat s informacemi a s časem
Dělat důrazná, citlivá a sebevědomá rozhodnutí
Efektivně přesvědčovat, vyjednávat a prezentovat
Připravovat životaschopné a výdělečné strategie a plány
Naučím Vám 5 úžasným manažerských a marketingových technik pomocí myšlenkových map

Objednávka a cena

Cena jednoho výtisku je 444,- Kč.
Objednat můžete prostřednictvím emailu: lencova.veronika(zavináč)seznam.cz
nebo telefonu: +420 732 682 544