Název kurzu: Manažerské rozhodování – postupy, metody a nástroje
Lektor: Ing. Lencová Veronika, MBA

Zkrátka a dobře, chcete se rozhodovat správně?

Rozhodování představuje jednu ze základních manažerských aktivit, jejíž kvalita ovlivňuje do značné míry výsledky i efektivnost fungování firem v hospodářské sféře i veřejné správě.

Manažeři na jednotlivých úrovních řízení by si měli proto osvojit určitý soubor poznatků a dovedností, které jsou důležité pro zabezpečení požadované kvality řešení rozhodovacích problémů, resp. rozhodování.

Cílem tohoto kurzu je právě poskytnout v přehledné a uspořádané formě tento poznatkový fond.

Klíčová slova:

Rozhodovací problém, cíle rozhodování, prvky rozhodovacích procesů, kauzální analýza, léčky zakotvení, léčky statusu quo, léčky hráče,pravděpodobnostní stromy, rozhodovací stromy, volba optimálních strategií, přednosti na nevýhody skupinového rozhodování

 • Základní pojmy a poznatky z manažerského rozhodování
 • Identifikace, analýza a formulace rozhodovacích problémů
 • Výběr kritéria, tvorba variant a stanovení jejich důsledků
 • Hodnocení variant rozhodování
 • Základní pojmy rozhodování za rizika a nejistoty
 • Rozhodovací stromy jako nástroj optimalizace víceetapových rozhodovacích procesů za rizika
 • Tvorba portfolia rizikových variant
 • Participativní rozhodování
 • Volba stylu rozhodování

Celý kurz je postaven na praktických příkladech a příkladových studií

Dále se dozvíte např.:

 • Co je to šestislovná tabulka?
 • Co je to rozhodovací matice?
 • Jak vypadá model rozhodovací mřížky?
 • Jaký styl rozhodování je pro Vás nejvhodnější?
 • Co je to analýza silového pole?
 • Co je to ishikawův diagram?

Po absolvování kurzu budete umět:

 • popsat racionální postup identifikace a analýzy rozhodovacích problémů
 • popsat metody a nástroje kauzální analýzy
 • popsat metody a nástroje vícekriteriálního hodnocení variant
 • vysvětlit základní teoretické principy rozhodování za rizika a nejistoty
 • vysvětlit principy fungování kvalitního systému managementu rizika v organizaci
 • navrhnout vhodné postupy a metody řešení rozhodovacího problému na základě dostupných informací
 • aplikovat metody analýzy rozhodovacích problémů a dospět ke kvalitní formulaci těchto problémů
 • uplatňovat metody vícekriteriálního hodnocení pro racionalizaci procesu hodnocení a výběru rozhodnutí
 • aplikovat nástroje rizikového rozhodování v oblasti firemního rozhodování s významnými prvky rizika a nejistoty
 • uplatňovat principy týmové práce a zvolit vhodný styl rozhodování

Objednávka kurzu

Školení můžete objednat prostřednictvím emailu: lencova.veronika(zavináč)seznam.cz
nebo telefonu: +420 732 682 544