Název kurzu: Storytelling
Lektor: Ing. Lencová Veronika, MBA

Storytelling je ve zkratce řečeno vyprávění příběhů. Je to návrat a znovu objevování hluboce zakořeněné tradice vyprávění. Je to ta nejpřirozenější lidská činnost i umění zároveň.

Komu je kurz určen? Zejména manažerům, obchodníkům a podnikatelům, zkrátka těm, kteří jsou denně ve styku s lidmi (ať už se zákazníky nebo spolupracovníky).

Naučím Vás

 • jak přidat do dialogu trochu lidskosti.
 • vyprávět příběhy a budete nadšeni a je možné pomocí příběhů ovlivnit dění okolo Vás?
 • jak argumentovat
 • jak získat důvěru ostatních
 • jak inspirovat a motivovat druhé
 • jak usměrnit skupinová rozhodnutí
 • jak dát informacím smysl, který by holá fakta nikdy dát nemohla

Dejte svým zaměstnancům šanci naučit se

 • efektivně komunikovat s posluchačem při veřejných vystoupeních
 • srozumitelně cizelovat schopnost vyjadřování
 • zařazovat do svého projevu originální vypravěčské postupy
 • zaujmout svou vlastní osobitostí naučit se účinně využívat vlastní fantazii a imaginaci
 • pracovat s pauzou, tempem, rytmem a dynamikou v každodenní mluvě

Všechny tyto dovednosti si účastníci kurzu osvojují formou tzv. storytellingu, tedy vyprávění na základě drobných příběhů, které si sami vytvoří. Kurz je realizován jak formou samostatné práce, tak i interakcí ve dvojicích či skupinách. Účastníci kurzu probírají společně téma a možnosti příběhu a dostává se jim tak možnosti vzájemně se podporovat a inspirovat. Věnují se tedy jak svému vlastnímu sebepoznávání, tak vzájemné souhře ve skupině.

Forma kurzu

Délka i forma kurzu záleží na vašem přání a společné domluvě. Ráda kurz nachystám přímo pro vás tzv. „na klíč“. Jsem schopna připravit kurz na vámi vybrané téma i v požadovaném rozsahu a délce.

Zde nabízíme několik konkrétních variant realizace našich kurzů:

Jednodenní kurz

 • téma: osobní příběhy – příběhy, které vychází z dětství, rodinné historie nebo například snů aneb jak připravit a povyprávět vlastní příběh jednoduše, sdělně a neskutečně poutavě
 • počet hodin: 8 hodin (6,5 hodiny + pauza na oběd a krátké přestávky)
 • max. počet osob: 10

Dvou- nebo třídenní kurz, témata k výběru:

 1. osobní příběhy – příběhy, které vychází z dětství, rodinné historie nebo například snů aneb jak připravit a povyprávět vlastní příběh jednoduše, sdělně a neskutečně poutavě
 2. autorské příběhy – vždy na dané téma, které společně vybereme podle vašich požadavků a zaměření, cílem je vytvořit působivý a funkční příběh podle staletí prověřené struktury a zaujmout jím svého diváka, ať už je to kolega, přítel, klient nebo vlastní děti
 3. příběhy již napsané – příběhy známé i neznámé, pověsti, pohádky, horory, co jen si dokážete představit, trénink pojetí a interpretace příběhu aneb jak svým vyprávěním rozesmát, dojmout, vystrašit, ale především zavést do světa vašeho příběhu
 • počet hodin: 16 hodin (13 hodin + přestávka na oběd a krátké pauzy), podle libovolného rozložení do dvou nebo tří dní
 • max. počet osob: 14

Dlouhodobý kurz

 • téma: příběh jako takový aneb procházka všemi třemi okruhy příběhů zmíněnými výše
 • počet hodin: 50 hodin – 1,5 hodiny každý týden po 33 týdnů (od září do června)
 • max. počet osob: 10

Variace:

 • Je možné se domluvit na jiné hodinové dotaci a uspořádat například čtyřdenní kurz – nejprve dva dny kurzu, poté týden volno a poté znova dva dny s příběhy. Účastníci by tak měli více času vyhodnotit svou práci v první části kurzu a navázat na ni ve druhé.
 • Nabízím kurzy i v německém jazyce, jak pro začátečníky, tak i pokročilé, a to pod vedením lektora německého jazyka. Vytváření příběhu a jeho vyprávění v cizím jazyce je ta nejpřirozenější forma výuky s obrovským přínosem a hmatatelnými výsledky.

Dějiny lidského rodu můžeme číst jako jedno velké vyprávění, ale těžko je převyprávíte dítěti před spaním. A o to právě jde.
Samozřejmě záleží na tom, komu chcete daný příběh vyprávět a kam tím vlastně směřujete.
Provedu Vás jednotlivými kroky, které Vám pomohou najít, vytvořit a také co nejefektivněji používat vlastní příběhy typu:

Kdo jsem? Proč jsem tady?

 • Lidé o Vás potřebují něco vědět, než Vám začnou důvěřovat.
 • Ukažte, že oplýváte kvalitami, které vaši posluchači hledají.

Učení – Změňte chování ostatních snáze než udělováním rad.
Vize – Vidina krásné a zajímavé budoucnosti okamžitě zmenší současné problémy.
Hodnoty v praxi – Hodnoty v praxi – Hodnoty jsou subjektivní. Ukažte, co daná hodnota znamená právě pro vás.
Vím, co si myslíš – Odhalte tajná podezření posluchačů a vzápětí jejich pochybnosti vyvraťte.

Storytelling je specifická disciplína, která využívá mnoha druhů cvičení, her a především představivosti vypravěčů, kteří jsou zároveň autory a interprety příběhu.Vyprávíme všichni a často. I tuto schopnost můžeme ovšem jako každou jinou rozvíjet, zdokonalovat a používat. Ze schopnosti se může stát umění. Takto definujeme disciplínu zvanou oním mezinárodní slovem storytelling.

Čím vším je a může být storytelling?

 • způsobem realizace
 • edukačním prostředkem
 • volnočasovou aktivitou
 • uměleckou disciplínou
 • prostředkem sebepoznávání a osobnostního rozvoje
 • a mnohým dalším

Jaký význam má storytelling

 • Aktivně pracuje s literaturou a podněcuje zájem o ni.
 • Obohacuje a rozšiřuje slovní zásobu.
 • Napomáhá chápat souvislosti, uceluje kontext.
 • Podporuje kritické myšlení, klade před posluchače názory a hodnoty, které rozebírá z různých úhlů.
 • Zvyšuje schopnost naslouchat a chápat.
 • Podněcuje tvořivé psaní a představivost.
 • Zvyšuje schopnost komunikace.
 • Podporuje schopnost předvídání, analýzy a syntézy.
 • Je to skvělá zábava.

Proč používáme mezinárodní termín „storytelling“, když čeština zná krásné slovo „vyprávění“?

Jednoduše proto, že vypráví každý, ale storytellingu se věnují ti, kteři chtějí vědomě a s konkrétním cílem schopnost vyprávění rozvíjet a jednou třeba i dovést k dokonalosti.

Především ale jde o přihlášení se k mezinárodní „síti“ storytellingu, sjednocující se právě ve jménu tohoto anglickojazyčného označení. Ostatně, provedeme-li malý rozbor termínu „storytelling“, zjistíme, že proti českému „vyprávění“ má jednu nespornou přednost. Spojuje v sobě totiž „příběh“ (story) i „vyprávění“ (telling), tedy samotný proces vzniku a jeho výsledek.

Čím by taky byly příběhy bez vypravění, a vyprávění bez příběhů?

„Když rýže přestane růst, je zvykem oddávat se tomuto rituálu: Ženy jdou do rýžových polí, usednou k rostlinám a vypráví jim mýtus o jejich původu. Rýže si tak uvědomí, jaký je její smysl, získá tím motivaci a začne znovu růst.“

Objednávka školení

Školení můžete objednat prostřednictvím emailu: lencova.veronika(zavináč)seznam.cz
nebo telefonu: +420 732 682 544